Социални домове
Домове за деца с увреждания
ДДУ с. Петрово
с. Петрово
Област: Благоевград
Адрес: с. Петрово 2815, с. Петрово
Телефони: 0746 98874; 219; 0885249492
E-mail: pirin.ddui@gmail.com
Директор: Виолета Янева