Социални домове
Домове за деца с увреждания
ДДУ Св. Мария Магдалина
с. Рудник
Област: Варна
Адрес: с. Рудник 9105, ул. Никола Петков 49
Телефони: 05148 2362; 0887690699
E-mail: ddmui@abv.bg
Директор: Янка Ст. Лефтерова