Социални домове
Домове за деца с увреждания
ДДУ Надежда
с. Илаков рът
Област: В. Търново
Адрес: с. Илаков рът 5082, ул. В населеното място 62
Телефони: 06151 5245
E-mail: ilakov_rat@abv.bg
Директор: Стефка Петрова Чолакова