Социални домове
Домове за деца с увреждания
ДДУ с. Просторно
с. Просторно
Област: Разград
Адрес: с. Просторно 7263, ул. Дунав 19 А
Телефони: 84521379
E-mail: ddmui_prostorno@abv.bg
Директор: Красимира Стоянова