Социални домове
Домове за деца с увреждания
ДДУ Кермен
Кермен
Област: Сливен
Адрес: Кермен 8870, ул. Иван Вазов 26
Телефони: 04516 2098; 2305
E-mail: ddui_kermen@abv.bg
Директор: Събина Славова