Социални домове
Домове за деца с увреждания
ДДУ Св. Марина
с. Медвен
Област: Сливен
Адрес: с. Медвен 8987, ул. Стоян Бъчваров № 10
Телефони: 04582 2268
E-mail: dduisv_marina@abv.bg
Директор: Цонко Иванов Дончев