Социални домове
Домове за деца с увреждания
ДДУ Дом за деца над 3 години с умствена изостаналост - ДЪГА
София
Област: София-град
Адрес: София 1614, кв.Горна баня, бул.Никола Петков 141
Телефони: 02 9578671; 9578643
E-mail: rosi61956@abv.bg
Директор: Росица Стоянова