Социални домове
Домове за деца с увреждания
ДДУ от 3 до 18 г.
с. Петрово
Област: Стара Загора
Адрес: с. Петрово 6058, ул. Възраждане 4
Телефони: 04112 2287
E-mail: nelibadjakova@abv.bg
Директор: Нели Баджакова