Социални домове
Домове за деца с увреждания
ДДУ Калинка
с. Васил Друмев
Област: Шумен
Адрес: с. Васил Друмев 9814, ул. Мир 1
Телефони: 05312 2173
E-mail: ddmy_kalinka@abv.bg
Директор: Милена Събева