Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ Горна баня
София
Област: София-град
Адрес: София 1614, кв. Горна баня, ул. Обзор 29
Телефони: 02 9578696; 02 9578691
E-mail:
Директор: Иван Даков