Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Ветрино
с. Ветрино
Област: Варна
Адрес: с. Ветрино , ул. Д. Дебелянов 10
Телефони: 05161 2006
E-mail:
Директор: Гочо Бонев