Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Карайсен
с. Карайсен
Област: Велико Търново
Адрес: с. Карайсен , с. Карайсен
Телефони: 06132 2289; 2416
E-mail:
Директор: Марияна Раянова