Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Гара Орешец
с. Гара Орешец
Област: Видин
Адрес: с. Гара Орешец , ул. Г. Димитров 14
Телефони: 09322 275
E-mail:
Директор: Георги Тошев