Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Липница
с. Липница
Област: Враца
Адрес: с. Липница , с. Липница
Телефони: 09167 221
E-mail:
Директор: Светлана Петкова