Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Хайредин
с. Хайредин
Област: Враца
Адрес: с. Хайредин , ул. Т. Бушев 17
Телефони: 09166 2263; 2247
E-mail:
Директор: Цветомир Кръстев