Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Стоките
с. Стоките
Област: Габрово
Адрес: с. Стоките , с. Стоките
Телефони: 067305 481
E-mail:
Директор: Румяна Станчева