Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ Св. Петка
с. Добрин
Област: Добрич-град
Адрес: с. Добрин , ул. Седма 8
Телефони: 05775 214; 365
E-mail:
Директор: Катя Атанасова