Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ Върбовка
Ловеч
Област: Ловеч
Адрес: Ловеч , м. Печковец
Телефони: 068 603709; 603706
E-mail:
Директор: Йордан Митов