Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Владимирово
с. Владимирово
Област: Монтана
Адрес: с. Владимирово , ул. Вл. Минчев 154
Телефони: 09514 339
E-mail:
Директор: Сашо Бънков