Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Главиница
с. Главиница
Област: Пазарджик
Адрес: с. Главиница , с. Главиница
Телефони: 034 449100; 449104
E-mail:
Директор: Димитрийка Чалъкова