Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ Пазарджик
Пазарджик
Област: Пазарджик
Адрес: Пазарджик , ул. Болнична 19-22
Телефони: 034 445208; 445330
E-mail:
Директор: Стоян Ноков