Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Бохот
с. Бохот
Област: Плевен
Адрес: с. Бохот , с. Бохот
Телефони: 063575 381
E-mail:
Директор: Пламен Бъчев