Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ Разград
Разград
Област: Разград
Адрес: Разград , ул. Хаджи Димитър 30
Телефони: 084 662725
E-mail:
Директор: Лейман Тюлеоглуева