Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ Русе
Русе
Област: Русе
Адрес: Русе , ул. Алеи Възраждане 46
Телефони: 082 846295; 846297
E-mail:
Директор: Виолета Стефанова