Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ Силистра
Силистра
Област: Силистра
Адрес: Силистра , ул. Албена 5
Телефони: 086 821801; 821629
E-mail:
Директор: Искрен Младенов