Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Баня
с. Баня
Област: Сливен
Адрес: с. Баня , с. Баня
Телефони: 0457 22234
E-mail:
Директор: Янка Симеонова