Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ Раднево
Раднево
Област: Стара Загора
Адрес: Раднево , ул. Л. Димитрова 7
Телефони: 0417 82609; 83047
E-mail:
Директор: Снежина Василева