Социални домове
Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Гърчиново
с. Гърчиново
Област: Търговище
Адрес: с. Гърчиново , ул. Стръмна 1
Телефони: 060375 270
E-mail:
Директор: Айнур Юсменова ул. Ал. Батенберг 222