Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Средства за оцеляване
Средства за лечение
Помощ за отглеждане на деца
Помощ за хора с увреждания
Намиране на работа
Намиране на подслон
Морална и подкрепа
Нужда от дрехи
Погасяване на кредит
Друга помощ
За сайта
Лични проблеми Фондация Хоризонти има нужда от дарения
Тема: Фондация Хоризонти има нужда от дарения
25.04.2014 09:58
Фондация Хоризонти
София
Потребител от: 25.04.2014
Мнения: 1
Фондация Хоризонти е юридическо лице с нестопанска цел, работеща в обществена полза в помощ на хора със зрителни увреждания.

Мисията на фондацията е да работи за равнопоставеност, гражданско участие и пълноценно социално включване на хората със зрителни увреждания в структурите на обществото. А нейната визия е: общество без предразсъдъци и дискриминация по признак увреждане. Основни цели на организацията са да защитава интересите на незрящите хора, като ги подпомага в процесите на тяхната социална интеграция, реадаптация и и професионална реализация.

Фондация Хоризонти няма бюджетни приходи и приходи от стопанска дейност. Основни финансови приносители са донорите на одобрените проекти.

Понастоящем организацията изпитва затруднения. Дарените средства ще бъдат използвани за покриване на текущи разходи, за закупуване на сървърно устройство, за подобряване качеството на предлаганите услуги, за подпомагане на основни дейности на фондацията – скениране и коригиране на учебна литература, за компютърни и чуждоезикови обучения, за обучения на доброволци.

Интернет-страница: http://horizonti.bg
За контакти: тел.: 02 9625525, 0898 430799
E-mail: horizontifoundation@gmail.com

Банкова сметка:
BG27BPBI79401042778701 -
Юробанк България АД
За да изпратите отговор в темата, трябва да влезете с потребителско име и парола.

Ако нямате потребителско име и парола, заповядайте на страницата Регистрация.