Български БългарскиEnglish English
Hope Bulgaria
Funds for survival
Funds for treatment
Help for childcare
Help for people with disabilities
Finding a job
Finding shelter
Moral and psychological support
Need clothes
Repayment of loan
Other assistance
About the website
Лични проблеми Нужда от помощ, за да платя юристконсултските разноски на юристите от ДЗИ
Topic: Нужда от помощ, за да платя юристконсултските разноски на юристите от ДЗИ
06.11.2017 10:05
Стефка Костадинова Божилова
Пазарджик
Registered on: 09.11.2017
Posts: 2
Моля за помощ, за да платя юрист - консултските разходи на юристите от ДЗИ, които са в размер на 1908 лв, на които съм осъдена от Апелативен съд Пловдив! С инвалидната пенсия е невъзможно да платя, а нито една банка не отпуска кредит на не работещ с инвалидна пенсия. С каквато сума може да помогнете, ви моля да преведете по банквова сметка в ЦКБ клон Пазарджик, BIC cod CECBBGSF и
с IBAN: BG31CECB97901097012201, на името на Стефка Костадинова Божилова. Ще бъда безкрайно благодарна за всеки изпратен от Вас лев!!!
In order to post a message in this topic, you need to login with username and password.

If you have not a user account on this site, please go to Register.