Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Кърджали
Кърджали
Област: Кърджали
Адрес: Кърджали 6600, Веслец 53
Телефони: 0361 61782; 61783
E-mail: dmsgd_kj@abv.bg
Директор: д-р Йорданка Теофилова Господинова