Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Кюстендил
Кюстендил
Област: Кюстендил
Адрес: Кюстендил 2500, лесопарк Хисарлъка
Телефони: 078 550175; 551056
E-mail: dmsgdkn@abv.bg
Директор: д-р Нели Крумова