Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Монтана
Монтана
Област: Монтана
Адрес: Монтана 3400, 22 септември 46
Телефони: 096 303270; 303271;
E-mail: tkabzimalova@abv.bg; clio@abv.bg
Директор: д-р Татяна Панайотова Кабзималова