Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Пазарджик
Пазарджик
Област: Пазарджик
Адрес: Пазарджик 4400, ул. В. Търново 11
Телефони: 034 484923; 492913
E-mail: dmsgdpz@cybcom.net
Директор: д-р Величка Енчева