Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Пловдив
Пловдив
Област: Пловдив
Адрес: Пловдив 4000, ул. Г. С. Раковски 13
Телефони: 032 631826; 622733
E-mail: dmsgd_pd@abv.bg
Директор: д-р Иглика Казанджиева