Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Разград
Разград
Област: Разград
Адрес: Разград 7205, жк . Орел №30
Телефони: 084 662301
E-mail: mlatinka_64@abv.bg
Директор: д-р Латинка Младенова Георгиева