Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Русе
Русе
Област: Русе
Адрес: Русе 7015, кв. Дружба 3, ПК 48
Телефони: 082 861139; 860071; 861140
E-mail: dmsgd@abv.bg
Директор: д-р Златка Огнянова