Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Силистра
Силистра
Област: Силистра
Адрес: Силистра 7500, ул. Серес 4
Телефони: 086 820523; 820524
E-mail: dmsgd_silistra@abv.bg
Директор: д-р Таня Ганчева