Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Златица
Златица
Област: София-област
Адрес: Златица 2080, Стара планина 60
Телефони: 0728 60016
E-mail: dmsgd_zlatica@mail.bg
Директор: д-р Юри Торнев