Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Св. София
София
Област: София-град
Адрес: София 1303, р-н Възраждане, Гюешево 21
Телефони: 02 8220620 8220770
E-mail: svetasofia@bsconsult.bg
Директор: д-р Диана Иванова Янчева-Захариева