Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Св. Иван Рилски
София
Област: София-град
Адрес: София 1407, кв. Лозенец, Мала планина 36
Телефони: 02 8687205; 9621445
E-mail: dmsgd_ivanrilski@abv.bg
Директор: д-р Валентина Лихарска