Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Св. Параскева
София
Област: София-град
Адрес: София 1233, Сердика ул. Порой 16
Телефони: 02 8313307; 8313207
E-mail: dmsgd_sveta_paraskeva@abv.bg
Директор: д-р В. Лихарска