Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Стара Загора
Стара Загора
Област: Стара Загора
Адрес: Стара Загора 6000, ул. Каменец 53
Телефони: 042 628703; 601315
E-mail: dr.uzunov@gmail.com
Директор: д-р Георги Кънев Узунов