Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Шумен
Шумен
Област: Шумен
Адрес: Шумен 9700, Жечко Спиридонов 4
Телефони: 054 879026; 800321; 800320
E-mail: dmsgd_sh@abv.bg
Директор: д-р Тошко Стоев