Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Домове за медико-социални грижи за деца
ДМСГД Ямбол
Ямбол
Област: Ямбол
Адрес: Ямбол 8600, ул. Д-р Д. Дончев 10
Телефони: 046 669218
E-mail: dmsgd_yambol@abv.bg
Директор: д-р Донка Атанасова