Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Зона Б5
София
Област: София-град
Адрес: София 1303, ж.к. Зона Б5, бл. 4
Телефони: 02 8292530
E-mail:
Директор: Йорданка Темелкова