Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
Дом за възрастни с умствена изостаналост
с. Подгумер
Област: София-град
Адрес: с. Подгумер 1221, с. Подгумер
Телефони: 02 9963198
E-mail:
Директор: Надя Гергова