Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
Дом за слепи лица
София
Област: София-град
Адрес: София 1408, ул. Балша 23
Телефони: 02 9521205
E-mail:
Директор: Петранка Манова