Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ с. Падеш
с. Падеш
Област: Благоевград
Адрес: с. Падеш , с. Падеш
Телефони: 073 860380;
E-mail:
Директор: Искра Младенова