Български БългарскиEnglish English
Надежда България
Домове за сираци
Домове за деца с увреждания
Домове за медико-социални грижи за деца
Държавни домове за стари хора
Социални домове Държавни домове за стари хора
ДСХ Айтос
Айтос
Област: Бургас
Адрес: Айтос , парк Славеева река
Телефони: 0558 27977
E-mail:
Директор: Живка Андреева